Kinnisvara haldusfirma järgib korteriühistu asutamise peamist eesmärki – tagada korteriomanike ühises omanduses oleva hoone hea säilimine võimalikult efektiivselt majandades, pakkudes kliendile parimat kvaliteeti koos usaldusväärse partneri olemasoluga. Reeglina suudab haldusfirma pakkuda kinnisvaraomanikele kvaliteetsemaid teenuseid parema hinnaga kui korteriühistu ise majandades.

Meie eesmärgiks on pakkuda paindlikku ja kliendile orienteeritud, kõrgekvaliteedilist teenust

Novamix kontrollib Teie valduste seisukorda, aidates ennetada tulevikus päevakorda tõusvaid probleeme, tehes ettepanekuid vara parendamiseks ning selle väärtuse tõstmiseks.

Vastutame Teie kinnisvara juhtimise ja opereerimise eest, mis tähendab seda, et vabanete hoonega seotud probleemide lahendamisest ning saate keskenduda oma igapäevastele tegemistel.

Meie poolt pakutav haldusteenus sisaldab:

  1. Juhatuse ja üldkoosoleku ettevalmistamine.
  2. Koosoleku teadete koostamine ja osalejatele edastamine.
  3. Koosolekul osalemine.
  4. Koosolekul vastu võetud otsuste elluviimine.
  5. Majandustegevuse aastakava / eelarve ettevalmistamine.
  6. Näitude töötlemine ja edastamine tarnijale.
  7. Hooldustööde ja järelvalve korraldamine.
  8. Planeeritavate remonttööde korraldamine.
  9. Lepingute administreerimine.
  10. Võlglastele meeldetuletuskirjade koostamine ja edastamine.

*Meie soovitame ühisustel parema finantskontrolli ning ka paljude soodustuste eesmärgil luua korteriühistu. Vajadusel oleme valmis aitama korteriühistu asutamisdokumentide koostamisel ning Äriregistris registreerimisel.

Teenuse hinna läbirääkimiseks palume pöörduda meie haldaja poole.